În atenția auditorilor

       În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. f), art. 22 alin. (1) lit. k),  art. 22 alin. (2), art. 37, alin. (10), alin. (12) ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor conform Ordinului nr.18 din 08.06.2018 și Ordinului nr.17 din 08.06.2018 a aprobat Instrucțiunile cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidenta Legii nr.308 din 22.12.2017 și Ghidul privind identificarea si monitorizarea persoanelor expuse politic.

       Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 496 din  25.05.2018 „Pentru aprobarea metodologiei privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului”, art. 11 alin. (9), art. 22 alin. (1) lit. k),  art. 22 alin. (2), art. 37, alin. (10), alin. (12) ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor conform Ordinului nr.16 din 08.06.2018 și Ordinului nr.15 din 08.06.2018 a  aprobat Ghidul privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului și Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.

       Actele normative menționate vor intra în vigoare la data de 23.08.2018.