ARHIVA 2017

Decizia nr.1 din 27 februarie 2017 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Audit Sedan” SRL

Decizia nr.2 din 11 iulie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Melnic Vasili;

Decizia nr.3 din 11 iulie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Cojuhari Nadejda;

Decizia nr.4 din 11 iulie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Cane – Roibu Iana;

Decizia nr.5 din 11 iulie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Cotorcea Constantin;

Decizia nr.6 din 11 iulie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Oleinic Alexandr;

Decizia nr.7 din 11 iulie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Gavriliţa Polina;

Decizia nr.8 din 11 iulie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Timciuc Anna;

Decizia nr.9 din 11 iulie 2017 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a societăţii de audit ,,Sigur audit NB” SRL şi conducătorul acesteia Brînză Nina;

Decizia nr.10 din 11 iulie 2017 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a societăţii de audit ,,Auditcom - CV” SRL şi conducătorul acesteia Cernei Vadim;

Decizia nr.11 din 11 iulie 2017 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a societăţii de audit ,,IULIGEAD” SRL şi conducătorul acesteia Andronachi Larisa;

Decizia nr.12 din 11 iulie 2017 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a societăţii de audit ,,Dones - Audit” SRL şi auditorul Cojocari Vera.

Decizia nr.13 din 3 octombrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Popovici Alexei;

Decizia nr.14 din 3 octombrie 2017 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Sîrbu Ala.

Decizia nr.15 din 10 octombrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Coşeleva Parascovia

Decizia nr.16 din 30 noiembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Cleha Iulita

Decizia nr.17 din 30 noiembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Burdujan Rodica

Decizia nr.18 din 30 noiembrie 2017 cu privire la reluarea activităţii în calitate de auditor pentru Dandara Viorel

Decizia nr.19 din 30 noiembrie 2017 cu privire la reluarea activităţii în calitate de auditor pentruDimitrova Galina

Deciziz nr.20 din 05 decembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Vasilciuc Ludmila

Deciziz nr.21 din 05 decembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Ţurcan Valentina

Decizia nr.22 din 05 decembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Suşchevici Svetlana

Decizia nr.23 din 12 decembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Vizir Bogdan

Decizia nr.24 din 12 decembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Brumă Inesa

Decizia nr.25 din 19 decembrie 2017 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Godiştean Liudmila

Decizia nr.26 din 26 decembrie 2017 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Barbăneagră Victor