Raport privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului

Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile art.6 alin.(11) al Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr.496 din 25.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Conform   prevederilor art.10 alin.(5) lit.a) al Legii nr. 61-XVI  din  16.03.2007 privind activitatea de audit, precum și a Anexelor nr.1 și nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.61 din  04.06.2012 “Cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit”, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali prezintă anual Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar situații financiare şi informaţie privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit, stabilite de standardele de audit.

Potrivit datelor prezentate în Informaţiile privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit pentru anul 2017, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali au raportat măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (SBFT), aplicate în procesul desfășurării activității de audit, după cum urmează:

Societăți de audit, auditorii întreprinzători individuali, total:

 

120

Existența Politicii cu privire la prevenirea, depistarea și raportarea cazurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (conform Indicațiilor metodice privind aplicarea de către societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.63 din 10.08.2009),

dintre care:

 

 

  1. au raportat elaborarea și aplicarea Politicii

 

 

 

 

 

 

 

 

112

  1. au raportat lipsa elaborării și aplicării Politicii

8

Locul integrării procedurilor de evaluare a riscului aferent tranzacțiilor de SBFT,

dintre care au raportat:

  1. pînă la acceptarea misiunii de audit                                   

 

 

 

    12

      2. pînă la acceptarea, dar și în procesul desfășurării misiunii de    audit

 

    23

3. în procesul desfășurării misiunii de audit

     66

4. lipsa integrării procedurilor

     19

Evaluarea riscului aferent tranzacțiilor de SBFT,

dintre care au raportat următoarele riscuri:

  1. redus

 

     91

  1. normal

7

  1. ridicat

4

  1. lipsa evaluării riscului

18

Controlul privind respectarea legislației aferente domeniului prevenirii  și combaterii spălării banilor  și finanțării terorismului pentru anul 2017, a fost efectuat la 120 societăți de audit, auditori întreprinzători individuali, din oficiu, în procesul prezentării de către aceștea, a Informației privind respectarea procedurilor de control al calității lucrărilor de audit pentru anul 2017.

Sancțiuni ca urmare a neajunsurilor constatate nu au fost aplicate, deoarece conform Regulamentului privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.43 din 24.03.2014, Consiliul de supraveghere a activității de audit aplică sancțiuni numai în urma controlului extern al calității lucrărilor de audit.

Lipsa Politicilor cu privire la prevenirea, depistarea şi raportarea cazurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, integrării procedurilor de evaluare a riscului aferent tranzacțiilor de SBFT, precum și evaluării riscului aferent tranzacțiilor de SBFT, au fost raportate de către societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali care nu au desfășurat activitate de audit, au prestat doar servicii prevăzute de art.6 al Legii nr.61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, precum și care au sistat activitatea.

Analiza detaliată privind activitatea desfășurată de societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali este prezentată în Informația privind piața serviciilor de audit pentru anul 2017: csaa.mf.gov.md/node/58

Pe parcursul anului 2017 au participat la instruiri în domeniul SBFT din cadrul Centrului de Instruire Profesională a Auditorilor (CIPAM) – 40 auditori, iar pe parcursul semestrului I, anul 2018 au participat la instruiri în domeniul SBFT din cadrul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) – 23 auditori.

Instruirile au fost organizate de către ACAP și corespunzător CIPAM cu participarea reprezentanților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de formatori.

În procesul recepționării Informației privind respectarea procedurilor de control al calității lucrărilor de audit a societăților de audit și auditorilor întreprinzători individuali  de către Serviciul de control și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit, au fost prezentate recomandări societăților de audit și auditorilor întreprinzători individuali privind respectarea prevederilor legislației aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în procesul desfășurării misiunilor de audit.