COMUNICAT

Conform prevederilor art. 10 alin.(5) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali prezintă Serviciului de control și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit în termen de până la 30 aprilie 2018 inclusiv:

  1. Situaţii financiare; şi
  2. Informaţie privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit,
    în cazul efectuării auditului la entitatea de interes public
  3. Raportul privind transparenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual

Ordinul ministrului finanţelor nr.61 din 4 iunie 2012 cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit   http://lex.justice.md/md/343581/