Acte emise de Consiliul de supraveghere a activităţii de audit

Decizii emise de CSAA >>>

Decizia nr.32 din 15 decembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Audit Complex,, SRL

Decizia nr. 31 din 15 decembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit  Consulting Modern SRL

Decizia nr. 30 din 15 decembrie 2015 cu privire la suspendarea activităţii auditorului Sizova Taisia

Decizia nr. 29 din 15 decembrie 2015 cu privire la suspendarea activităţii auditorului Dimitrova Galina

Decizia nr. 28 din 15 decembrie 2015 cu privire la suspendarea activităţii auditorului Melnic Vasili

Decizia nr.12 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Modern Audit” SRL

Decizia nr.13 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Optimaudit” SRL

Decizia nr.14 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la auditorul întreprinzător individual  ,,Auditor – Ciolac V.N.”

Decizia nr.15 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Contserv Audit” SRL

Decizia nr.16 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Altimeea” SRL

Decizia nr.17 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,AC - Audit” SRL

Decizia nr.18 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Discont” SRL

Decizia nr.19 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Incontest - Audit” SRL

Decizia nr.20 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Evilegis  Audit” SRL

Decizia nr.21 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Audit - Concret” SA

Decizia nr.22 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Ecofin - Audit - Service” SRL

Decizia nr.23 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Divers - Audit” SRL

Decizia nr.24 din 10 noiembrie 2015 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Concept” SRL

Decizia nr.25 din 10 noiembrie 2015 cu privire la suspendarea activităţii auditorului Dandara Viorel

Decizia nr.26 din 10 noiembrie 2015 cu privire la suspendarea activităţii auditorului Bredinscaia Nina

Decizia nr.27 din 10 noiembrie 2015 cu privire la suspendarea activităţii auditorului Foalea Minodora

Decizia nr.7 din 17.06.2015 cu privire la sanctionarea sub forma de avertisment unor societati de audit

Decizia nr.l0 din 30.06.2015 cu privire la modificarea anexei la decizia nr.7 din 17 iunie 2015

Decizia nr.11 din 18 august 2015 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor

Decizia nr.5 din 17.06.2015 cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului

Decizia nr.6 din 17.06.2015 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment  a unor societăţi de audit (conform listei anexate)  pentru nerespectarea prevederilor art.10 alin.(5) al Legii privind activitatea de audit nr.16-XVI din 16.03.2007

Decizia nr.8 din 17.06.2015 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a unor societăţi de audit şi auditorilor din cadrul acestora (conform listei anexate) ca urmare a nerespectării cerinţelor de calitate a lucrărilor de audit

Decizia nr.9 din 17.06.2015 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a societăţi de audit ,,Contaudit - Service” şi auditorului Darii Stela  ca urmare a nerespectării standardelor de audit şi Legii privind activitatea de audit nr.16-XVI din 16.03.2007 la prestarea serviciilor pentru Cooperativa de construcţie a locuinţelor nr.1/06 din Bălţi

Decizia nr.1 din 05.03.2015 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment  a  societăţii de audit ,,Discont" SRL şi a auditorilor  Bureico Ala  şi  Vangheliev Maria

Decizia nr.2 din 05.03.2015 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment  a  ÎI ,,Şcerbatiuc Valentin" SRL şi a auditorului  Şcerbatiuc Valentin  ca  urmare  a  nerespectării  cerinţelor  de  calitate  a  lucrărilor  de  audit

Decizia nr.3 din 05.03.2015 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment  a  societăţii de audit  ,,Audit Concret" SRL  şi a auditorului  Natalia Voloşciuc

Decizia nr.4 din 05.03.2015 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment  a  societăţii de audit  ,,IFRS Audit" SRL  şi a auditorului  Valuţa Alexandru