Informaţia privind instruirea profesională

Lista auditorilor 

care nu au efectuat instruirea profesională continuă în anul 2015,

Nr

D/o

Numele, prenumele auditorului

Datele privind eliberarea certificatului de calificare

seria

nr.

data eliberării

1
2
3
4
5

1.

Tokmajevskaia Liudmila

AG

000044

08.02.2008

2.

Graur Pavel

AG

000089

08.02.2008

3.

Cojuhari Victor

AG

AIF

APFN

000238

0010

0000022

08.02.2008

23.07.2010

23.05.2011

4.

Bolboceanu Iurie

AG

000253

08.02.2008