Anul 2015

Anul 2015

Lista societăţilor de audit,auditorilor întreprinzători individuali care au
prezentat rapoarte privind transparenţa societăţii de audit,
a auditorului întreprinzător individual pentru anul 2015 conform art.10
al Legii privind activitatea de audit nr.16-XVI din 16.03.2007

,,Pricewaterhouse Coopers  Audit” SRL
 „KPMG Moldova” SRL
„Ernst & Young” S.A.
 „Deloitte & Touche” SRL
 „Priminfo – Grup Audit” S.A.
„OptimAudit” SRL
„Moldauditing” SRL
„Grant Thornton Audit” SRL
„First Audit Internaţional” SA
„Evilegis Audit” SRL
„Audit-Complex” SRL
„Audit Sedan” SRL
„Audit – Concret” SA
„Altimeea” SRL
„Afex Service” SRL