În atenţia societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali