Membrii Comisiei

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor

VRAGALEVA Veronica

– secretar de stat, Ministerul Finanţelor, preşedinte al Comisiei

BOTNARI Nadejda

– doctor în economie, conferenţiar universitar, Catedra finanţe şi asigurări, Academia de Studii Economice a Moldovei, vicepreşedinte al Comisiei

VIZIR Ala

– consultant principal în Secţia reglementarea auditului în sectorul corpartiv, Ministerul Finanţelor, secretar al Comisiei

LAZARI Liliana

– doctor în economie, conferenţiar universitar, Catedra contabilitate şi analiză economică, Academia de Studii Economice a Moldovei

CUŞMĂUNSĂ Rodica

– doctor în economie, conferenţiar universitar, Catedra contabilitate şi audit, Academia de Studii Economice a Moldovei

BUŞMACHIU Eugenia

– doctor în economie, conferenţiar universitar, Catedra finanţe şi asigurări, Academia de Studii Economice a Moldovei

LUŞMANSCHI Galina

– doctor în economie, conferenţiar universitar, Departamentul contabilitate şi informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

PETREANU Elena

– lector universitar, Departamentul contabilitate şi informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

CAZAC Octavian

– doctor în drept, lector universitar, Departamentul drept privat, Universitatea de Stat din Moldova

CATRUC Mariana

– magistru în tehnologii informaţionale, lector superior, Catedra automatică şi tehnologii informaţionale, Universitatea Tehnică a Moldovei