Documente de admitere la examen

Pentru admiterea la examenul de calificare pretendentul prezintă secretarului Comisiei următoarele documente:

 1. cererea de admitere la examenul de calificare;
 2. cererea de susţinere a examenului pe disciplină;
 3. curriculum vitae;
 4. două fotografii cu dimensiunea 3 × 4 cm;
 5. cazierul judiciar;
 6. diploma privind studiile superioare corespunzătoare, confirmată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în cazul efectuării studiilor peste hotare;
 7. carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi experienţa corespunzătoare de muncă în Republica Moldova sau documentul (apostilat/legalizat, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare), care confirmă vechimea în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic acumulată în afara Republicii Moldova;
 8. recomandarea în formă scrisă a organului executiv al societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, unde este angajat pe parcursul perioadei de stagiere;
 9. buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz), eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
 10. certificatul internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului cu anexarea disciplinelor susţinute, apostilat/legalizat, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz);
 11. confirmarea certificatului internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului de către organul care l-a eliberat, tradusă în limba de stat şi legalizată în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz).