Examene

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE CALIFICARE

Examenul constă din probe scrise la următoarele discipline:

a) auditul:

 • activitatea de audit;
 • cerinţele legislative şi standardele de audit;
 • conduita profesională şi independenţa;

b) contabilitatea financiară:

 • principiile şi teoria generală a contabilităţii;
 • cerinţele legislative privind pregătirea rapoartelor anuale şi a rapoartelor anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;

c) contabilitatea de gestiune:

 • gestionarea riscurilor şi controlul intern;
 • principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;

d) managementul financiar:

 • analiza financiară;
 • economia afacerilor, economia generală şi financiară;
 • matematica şi statistica;

e) dreptul:

 • legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;
 • legislaţia fiscală, civilă şi comercială;
 • legislaţia privind societăţile comerciale;
 • legislaţia privind insolvabilitatea şi proceduri similare;

f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate (la nivel de utilizator).

Examinarea pretendenţilor pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului se desfăşoară în ultima decadă a lunilor:

 • martie, aprilie, mai - sesiunea de primăvară;
 • septembrie, octombrie, noiembrie - sesiunea de toamnă.

Pretendenţii susţin într-o zi un examen la o singură disciplină, cu durata de 3 ore astronomice, care se calculează din momentul distribuirii probelor. Pretendentul alege de sine stătător ordinea (succesiunea) susţinerii examenelor pentru fiecare disciplină