Membrii Consiliului

 

Iuri CICIBABA

Preşedintele Consiliului, Viceministru al finanţelor

Stela CIBOTARI Vicepreşedinte, Șef al Direcției reglementare și autorizare bancară, Departamentul reglementare și supraveghere bancară, Banca Națională a Moldovei
Silvia CEMERTAN​ şef al Secţiei reglementarea auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor
Svetlana LUPAȘCU director adjunct,  Direcţia  generală  supraveghere  asigurări,  Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Rodica BURLEA
inspector al Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, membru al Consiliului
Anatol IACHIMOVSCHI
doctor în economie, conferenţiar universitar, Catedra contabilitate şi audit, Academia de Studii Economice din Moldova
Tatiana ȘEVCIUC doctor in economie, conferențiar universitar, Catedra evidența contabilă, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Secretarul Consiliului   -   șeful Serviciului de control și verificare