Concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante
în  Serviciul de control și verificare în cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit cu începere de la data de 11 iulie 2017

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliului de supraveghere a activităţii de audit anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante în Serviciul de control și verificare:

Serviciul de control și verificare -  Specialist superior - 1 funcție vacantă, Specialist - 1 funcție vacantă 

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Declarație pe proprie răspundere

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal