În atenţia auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali

Pentru o conlucrare mai efectivă cu mediul profesiei de audit, de exemplu:  schimb de opinii pe anumite poziţii ale domeniului profesat sau solicitarea unei clarităţi de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit auditorului, societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în cazul unei sesizări la adresa acestuia(eia), membrii Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, în şedinţa din 11 iulie 2017,  au propus iniţierea unui Registru actualizat a datelor de contact şi de adrese ale auditorilor, societăţilor  de  audit şi auditorilor întreprinzători individuali.

           Registru nu urmează a fi publicat, ci doar pentru uz intern în Consiliu.

           Auditorii (inclusiv, care nu activează),  societăţile  de  audit şi auditorii întreprinzători individuali urmează să completeze tabelul conform anexei (vezi anexa), expediindu-l în cel mai scurt timp la adresa de e-mail secretarului Consiliului: lidia.tonu@mf.gov.md

Preşedintele Consiliului 
Iuri CICIBABA, viceministru al Finanţelor